MLT Aikins Recruiting Displaced Ukrainians

The Ukrainian version of this article is available here.

Canada has opened its doors to Ukrainians who have fled their country, and so have many employers. MLT Aikins is accepting applications from Ukrainians seeking employment in Canada.

We are currently hiring legal professionals with experience working in a fast-paced environment who have an exceptional focus on client experience. Our ideal candidates are self-motivated, enthusiastic, proactive and can work effectively in teams. Opportunities are available for experienced lawyers, paralegals, agents, legal assistants and office administrators. Candidates must be proficient in spoken and written English.

Why Work at MLT Aikins?

MLT Aikins is a dynamic and growing western Canadian law firm with offices in Winnipeg, Regina, Saskatoon, Calgary, Edmonton and Vancouver. We are a full-service firm with a business focus and a national reputation for service excellence.

MLT Aikins provides challenging work and competitive salaries in a team-oriented work environment that recognizes the importance of a healthy work-life balance.

We Offer:

 • A competitive salary
 • Comprehensive coverage for health and wellness benefits
 • Access to group savings plans and investment options
 • Options for flexible work agreements and vacation coverage
 • Growth and development opportunities
 • Mentorship and support
 • Ongoing job-specific training
 • A positive and inclusive work environment

Applying for Open Work Visas

You must have a work permit to work in Canada. The Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) is a temporary residence pathway allowing Ukrainians to work, study and stay in Canada until it is safe to return home. The CUAET helps Ukrainians gain valuable Canadian work or education experience, which can help for future permanent residency applications. All Ukrainian nationals are eligible to come to Canada under the CUAET. The CUAET does not have a cap on visitor visas, work permits or study permits.

After securing a Temporary Resident Visa for travel to Canada, Ukrainian nationals may apply for an open work permit on entry to the country, allowing them to work for almost any employer in Canada for up to three years. Our immigration lawyers are available to assist employers with securing work permits for Ukrainian hires.

Read our blog for more information on Ukrainian immigration supports.

Relocation Supports:

There are a number of resources available to Ukrainians looking to come to Canada.

BC
AB
SK
MB

Where to Apply:

We have posted available opportunities on directories and job portals aimed specifically at Ukrainian job seekers.

Visit our careers page to learn more about the job opportunities available and apply.


Юридична фірма MLT Aikins наймає на роботу вимушених переселенців з України

Канада та багато канадських роботодавців відчинили свої двері для українців, які вимушено залишили свою країну. Фірма MLT Aikins приймає заявки від українців, які шукають роботу у Канаді.

Зараз ми приймаємо на роботу фахівців у галузі права з досвідом роботи в середовищі, що швидко змінюється, які приділяють особливу увагу роботі з клієнтами. Наші ідеальні кандидати це самовмотивовані, сповнені ентузіазму, ініціативні фахівці, які можуть ефективно працювати в команді. Вакансії доступні для досвідчених юристів, помічників юристів, агентів, юридичних консультантів та адміністраторів офісу. Кандидати повинні володіти розмовною та письмовою англійською мовою.

Чому варто працювати в фірмі MLT Aikins?

MLT Aikins — юридична фірма, що динамічно розвивається в Західній Канаді з офісами у Вінніпезі, Реджайні, Саскатуні, Калгарі, Едмонтоні та Ванкувері. Ми — фірма повного циклу, яка орієнтована на бізнес і має національну репутацію за високий рівень обслуговування.

MLT Aikins пропонує цікаву роботу та конкурентоспроможну заробітну плату в орієнтованому на команду робочому середовищі, яка визнає важливість здорового балансу між роботою та особистим життям.

Ми пропонуємо:

 • Конкурентоспроможну заробітну плату
 • Комплексне покриття медичних та оздоровчих пільг
 • Доступ до групових накопичувальних планів та можливостей інвестування
 • Можливість укладання гнучких робочих угод та надання відпусток
 • Можливості зростання та розвитку
 • Наставництво та підтримку
 • Постійне навчання за специфікою роботи
 • Позитивне та інклюзивне робоче середовище

Подання заявки на отримання відкритої робочої візи

Для роботи в Канаді повинен бути дозвіл на роботу. Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (CUAET) – це тимчасовий дозвіл на проживання, що дозволяє українцям працювати, навчатися та залишатися в Канаді доти, доки повернення додому не стане безпечним. CUAET допомагає українцям набути цінного досвіду роботи або навчання в Канаді, який може допомогти в майбутньому при подачі заявки на отримання постійної посвідки на проживання. Усі громадяни України мають право приїхати до Канади за програмою CUAET. В рамках цієї програми немає ліміту на гостьові візи, дозволи на роботу або навчання.

Після отримання візи тимчасового резидента для поїздки до Канади громадяни України можуть подати заявку на відкритий дозвіл на роботу при в’їзді до країни, що дозволить працювати практично у будь-якого роботодавця в Канаді протягом трьох років. Наші імміграційні юристи готові допомогти роботодавцям отримати дозвіл на роботу для кандидатів з України.

Читайте наш блог для отримання детальної інформації про підтримку української імміграції.

Допомога при переміщенні:

Є низка ресурсів, доступних для українців, які бажають приїхати до Канади.

BC 
AB  
SK 
MB  

Куди звертатися:

Ми розмістили наявні вакансії у каталогах та на сайтах, призначених спеціально для кандидатів з України.

Відвідайте нашу сторінку “Кар’єра”, щоб дізнатися більше про актуальні вакансії та подати заявку.